Pedagogický tým

Složení pedagogického týmu se u nás dá rozdělit na stálé pedagogy povinných předmětů dle středoškolských osnov a na pedagogy odborných oborových předmětů z řad profesionálů podnikajících v příbuzných oborech v ČR a zahraničí. V této sekci si Vám dovolujeme představit stálé pedagogy a pracovní tým školy.

Mgr. Martina Růžičková

Mgr. Martina Růžičková

Ředitelka / Výchovná poradkyně
email hidden; JavaScript is required
Základy společenských věd Seminář společenských věd
Mgr. Lenka Titěrová, A.Div.

Mgr. Lenka Titěrová, A.Div.

Zástupkyně ředitelky
email hidden; JavaScript is required
Anglický jazyk
Bc. Martin Davidov

Bc. Martin Davidov

email hidden; JavaScript is required
Ateliér fotografie
Mgr. Blahoslav Fajmon, Th.D.

Mgr. Blahoslav Fajmon, Th.D.

Metodik prevence / 1.C
email hidden; JavaScript is required
Základy společenských věd Seminář společenských věd
Mgr. Miroslava Gregorová

Mgr. Miroslava Gregorová

email hidden; JavaScript is required
Dějiny výtvarné kultury
MgA. Hana Háblová, Dis.

MgA. Hana Háblová, Dis.

vedoucí zaměření MD / 1. AB
email hidden; JavaScript is required
Výtvarná příprava Písmo
Mgr. Martin Hála

Mgr. Martin Hála

email hidden; JavaScript is required
Tělesná výchova
Mgr. Kateřina Hálová

Mgr. Kateřina Hálová

email hidden; JavaScript is required
Tělesná výchova
Mgr. Iva Honzková

Mgr. Iva Honzková

email hidden; JavaScript is required
Marketing a teorie reklamy
Mgr. Barbora Ilčíková

Mgr. Barbora Ilčíková

4. A
email hidden; JavaScript is required
Aplikace Adobe Photoshop Počítačová grafika Ateliér multimediální 2D tvorby
Ing. Renata Klepšová

Ing. Renata Klepšová

email hidden; JavaScript is required
Základy účetnictví a podnikání v oblasti multimédií Ekonomie
Ing. Jana Klinkovská

Ing. Jana Klinkovská

2. C
email hidden; JavaScript is required
Základy mediální výchovy Fyzika Chemie Environmentální výchova
Ing. Michal Kmiť

Ing. Michal Kmiť

email hidden; JavaScript is required
Multimediální tvorba 3D Ateliér multimediální 3D tvorby Redakční systémy a SEO
MgA. Daniel Krcha

MgA. Daniel Krcha

email hidden; JavaScript is required
Úvod do střihu AVD Střih AVD
Helena Krovinová

Helena Krovinová

email hidden; JavaScript is required
Ateliér multimediální 3D tvorby Multimediální tvorba 3D
MgA. Zdeněk Krupa

MgA. Zdeněk Krupa

email hidden; JavaScript is required
Úvod do audiovize Praktická analýza AVD Dějiny filmu
MgA. Martin Kukal

MgA. Martin Kukal

email hidden; JavaScript is required
Animace Seminář z animace
Ing. Martina Malaníková

Ing. Martina Malaníková

2. B
email hidden; JavaScript is required
Úvod do programování WWW stránek Základy informatiky Internet, elektronická komunikace a soclální sítě Bezpečnost informačních systémů
MgA. Martin Marek

MgA. Martin Marek

Vedoucí zaměření MT
email hidden; JavaScript is required
Režie a scenáristika AVD Produkce Dějiny filmu Ateliér fiilmové tvorby Úvod do technologie tvorby AVD Triková tvorba
MgA. Michal Marek

MgA. Michal Marek

email hidden; JavaScript is required
Multimediální tvorba 3D
MgA. Milan Mrázek, Dis.

MgA. Milan Mrázek, Dis.

email hidden; JavaScript is required
Ateliér - kamerová cvičení Kamera AVD
Mgr. Renáta Mezihoráková

Mgr. Renáta Mezihoráková

3. B
email hidden; JavaScript is required
Anglický jazyk
Ing. Adam Němec

Ing. Adam Němec

3. C
email hidden; JavaScript is required
Úvod do programování Programování v jazyce Java Programování v jazyce PHP Programování 3D her Ateliér programování 3D her Ateliér multimediálních aplikací Základy robotiky Programování 2D her
Mgr. Ondřej Plaček

Mgr. Ondřej Plaček

email hidden; JavaScript is required
Tělesná výchova
Mgr. Jiří Pometlo

Mgr. Jiří Pometlo

email hidden; JavaScript is required
Dějiny výtvarné kultury Teorie umění a analýza uměleckých děl Dějepis
MgA. Vít Přibyla

MgA. Vít Přibyla

email hidden; JavaScript is required
Zvuková složka multimediálního díla
Mgr. Miroslava Stengerová

Mgr. Miroslava Stengerová

email hidden; JavaScript is required
Německý jazyk Tělesná výchova
Mgr. Jarmila Sýkorová

Mgr. Jarmila Sýkorová

4. B
email hidden; JavaScript is required
Matematika Seminář z matematiky
BcA. Ivan Štrobl

BcA. Ivan Štrobl

email hidden; JavaScript is required
Animace Aplikace Adobe Photoshop
Ing. Jaromír Švejda, Ph.D.

Ing. Jaromír Švejda, Ph.D.

Vedoucí zaměření VMA
email hidden; JavaScript is required
JavaScript Ateliér mobilních aplikací Databáze a programování MySQL Hardware a PC sítě Softwarové inženýrství Programovací jazyk C++ Objektová databáze a BigData
Mgr. Zuzana Teličková

Mgr. Zuzana Teličková

email hidden; JavaScript is required
Anglický jazyk
Mgr. Milena Uhrovičová

Mgr. Milena Uhrovičová

2. A
email hidden; JavaScript is required
Český jazyk a literatura
MgA. Jonáš Vacek

MgA. Jonáš Vacek

email hidden; JavaScript is required
Realizace nestandardních scén Ateliér filmové tvorby
Mgr. Tereza Valíková

Mgr. Tereza Valíková

3. A
email hidden; JavaScript is required
Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Anglický jazyk