Pravidla:


Knihy k výpůjčce je možné rezervovat prostřednictvím tohoto rezervačního systému. Knihy, které budou zarezervovány do 13.00 hodin, budou nachystány k vyzvednutí následující pracovní den v sekretariátu školy v době úředních hodin, tj. PO - PÁ od 7.15 do 10.15 hodin. Knihy bude možno vyzvednout do 3 pracovních dnů ode dne objednání. Výpůjční doba knih je 1 měsíc a lze půjčit najednou maximálně 5 knih. Pokud nebude na knihu provedena rezervace jiným zájemcem, je možné výpůjční dobu prodloužit o další měsíc – nejdéle však na 3 měsíce. Prodlužování termínu výpůjček lze provádět prostřednictvím e-mailové pošty, nejpozději v den uplynutí výpůjční doby na adrese: info@creativehill.cz. Vracení výpůjček bude možné v sekretariátu školy v uvedených úředních hodinách Lence Zbořilové. Při nedodržení termínu vrácení knih bude účtována pokuta – za každý započatý týden v prodlení 20 Kč. V případě ztráty či nevrácení knihy bude jednáno o adekvátní náhradě či úhradě knihy.