Školné

Školné je stanoveno ve výši 18 000 Kč ročně a platí se zpravidla ve čtyřech splátkách po 4 500 Kč. Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě o studiu. Platba školného má být zasílána na účet školy - č.ú. 7798397001/5500, variabilním symbolem je rodné číslo žáka bez posledních dvou čísel