Facebook

Školné

Školné je stanoveno ve výši 18 000 Kč ročně a platí se zpravidla ve čtyřech splátkách po 4 500 Kč. Termíny jednotlivých splátek jsou uvedeny ve smlouvě o studiu. Platba školného má být zaslána na účet školy - č.ú. 779 839 7001/5500, u platby musí být vždy uveden variabilní symbol (bližší informace o formátu VS dostali rodiče e-mailem) a jméno a třída žáka, kterého se platba týká.

 
Formulář

ERROR Povinné pole - je nutné vyplnit.


Škola
Tým
Studium
Přijímačky
Projekty