Facebook

Kritéria přijetí

Podmínky a kritéria talentových a přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020 jsou uvedeny v přílohách pro jednotlivá zaměření.

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 20 pro každé zaměření.


Doplňující informace k přijímacím zkouškám:

Mediální tvorba:
Při získání stejného počtu bodů uchazečů u přijímacího řízení mohou žáci získat další body za účast v audiovizuálních soutěžích, které budou rozhodující pro přijetí uchazeče.
Předpokládaný počet přijímaných žáků je 20.

Vývoj multimediálních aplikací a her:
Při získání stejného počtu bodů uchazečů u přijímacího řízení mohou žáci získat další body za účast v počítačových soutěžích, které budou rozhodující pro přijetí uchazeče.
Předpokládaný počet přijímaných žáků je 20.

Multimédia a design:
Při získání stejného počtu bodů uchazečů u přijímacího řízení mohou žáci získat další body za účast v grafických soutěžích, dále za absolvování ZUŠ výtvarného nebo grafického zaměření se známkami výborný a chvalitebný, které budou rozhodující pro přijetí uchazeče.
Předpokládaný počet přijímaných žáků je 20.

 
Formulář

ERROR Povinné pole - je nutné vyplnit.


Škola
Tým
Studium
Přijímačky
Projekty