Facebook


Pedagogové

Složení pedagogického týmu se u nás dá rozdělit na stálé pedagogy povinných předmětů dle středoškolských osnov a na pedagogy odborných oborových předmětů z řad profesionálů podnikajících v příbuzných oborech v ČR a zahraničí. V této sekci si vám dovolujeme představit stálé pedagogy a pracovní tým školy.Naším prvořadým cílem je kvalitní personální zázemí, které poskytuje našim studentům odborné vzdělání a dostatečnou invenci ve výuce.

Mgr. Martina Růžičková

Ředitelka školy
Výchovný poradce
e-mail: reditel@creativehill.cz

Základy společenských věd
Seminář společenských věd


Mgr. Lenka Titěrová, A.Div.

Zástupkyně ředitelky
e-mail: lenka.titerova@creativehill.cz

Anglický jazyk

Ing. Martina Malaníková

Třídní učitelka 4.B
Kabinet Turing
e-mail: martina.vaculikova@creativehill.cz

Úvod do programování WWW stránek
Základy informatiky, Redakční systémy
Internet, elektronická komunikace a soclální sítě
Bezpečnost informačních systémů

MgA. Hana Háblová, Dis.

Třídní učitelka 3.B
Kabinet Pilař
e-mail: hana.hablova@creativehill.cz

Výtvarná příprava I., II., III, IV.
Písmo

Ing. Jana Klinkovská

Třídní učitelka 4.A
Kabinet Tesla
e-mail: jana.klinkovska@creativehill.cz

Chemie
Fyzika
Ekologie
Základy mediální výchovy

Mgr. Raisa Pavelová

Kabinet Turing
e-mail: raisa.pavelova@creativehill.cz

Dějiny výtvarné kultury I, II, III, IV
Teorie umění a analýza uměleckých děl

Mgr. Jarmila Sýkorová

Třídní učitelka 2.B
Kabinet Tesla
e-mail: jarmila.sykorova@creativehill.cz

Matematika
Seminář z matematiky

MgA. Zdeněk Krupa

Kabinet Tarkovskij
e-mail: zdenek.krupa@creativehill.cz

Úvod do audiovize
Praktická analýza AVD
Dějiny filmu I.

Robin Lipo

Kabinet Tarkovskij
e-mail: robin.lipo@creativehill.cz

Realizace nestandardních scén

Ing. Pavla Mičková

Kabinet Tesla
e-mail: pavla.mickova@creativehill.cz

Marketing a teorie reklamy
Základy účetnictví a podnikání v oblasti multimédií

Ing. Petra Hanáková

Kabinet Tesla
e-mail: petra.hanakova@creativehill.cz

Ekonomie
Marketing a teorie reklamy

MgA. Vít Přibyla

e-mail: vit.pribyla@creativehill.cz

Zvuková složka multimediálního díla

Mgr. Miroslava Stengerová

Kabinet Orwell
e-mail: miroslava. stengerova@creativehill.cz

Německý jazyk
Tělesná výchova

MgA. Adéla Kovářová

e-mail: adela.kovarova@creativehill.cz

Animace 

Ivan Štrobl

e-mail: ivan.strobl@creativehill.cz

Animace

MgA. Sabina Psotková

Kabinet Turing
e-mail: sabina.psotkova@creativehill.cz

Adobe Photoshop I.

Bc. Michal Kmiť

Kabinet Vláčil
e-mail: michal.kmit@creativehill.cz

Multimediální tvorba 3D
Ateliér multimediální 3D tvorby

MgA. Martin Marek

Kabinet Vláčil
e-mail: martin.marek@creativehill.cz

Režie a scenáristika AVD
Produkce, Dějiny filmu
Ateliér fiilmové tvorby
Úvod do technologie tvorby AVD
Triková tvorba

Ondřej Plaček

e-mail: ondrej.placek@creativehill.cz

Tělesná výchova

MgA. Michal Marek

Kabinet Vláčil
e-mail: michal.marek@creativehill.cz

Multimediální tvorba 3D

 

Mgr. Renáta Mezihoráková

Třídní učitelka 1.B
Kabinet Orwell
e-mail: renata.mezihorakova@creativehill.cz

Anglický jazyk

MgA. Milan Mrázek, DiS.

Kabinet Tarkovskij
e-mail: milan.mrazek@creativehill.cz

Ateliér - kamerová cvičení
Kamera AVD

Ing. Adam Němec

Třídní učitel 1.C
Kabinet Einstein
e-mail: adam.nemec@creativehill.cz

Úvod do programování, Základy robotiky, Programování 2D her a aplikací, Programování webových stránek v PHP, Programovací jazyk JAVA, Programování 3D počítačových her, Ateliér 3D počítačových her, Ateliér vývoje multimediálních aplikací

Mgr. Tereza Valíková

Kabinet Čapek
Třídní učitelka 1.A
e-mail: tereza.valikova@creativehill.cz

Český jazyk a literatura
Seminář z českého jazyka
Anglický jazyk

Mgr. Blahoslav Fajmon, Th.D.

Třídní učitel 3.A
Školní metodik prevence
Kabinet Wittgenstein
e-mail: blahoslav.fajmon@creativehill.cz

Základy společenských věd
Seminář společenských věd

Mgr. Barbora Ilčíková

Třídní učitelka 2.A
Kabinet Pilař
e-mail: barbora.ilcikova@creativehill.cz

Aplikace Adobe Photoshop
Počítačová grafika
Ateliér multimediální 2D tvorby
Tělesná výchova

Ing. Jaromír Švejda, Ph.D.

Kabinet Einstein
e-mail: jaromir.svejda@creativehill.cz

JavaScript, Ateliér mobilních aplikací
Databáze a programování MySQL
Počítačové sítě LAN, WAN
Laboratoře hardwaru, Softwarové inženýrství
Programovací jazyk C++
Objektová databáze a BigData


MgA. Jonáš Vacek

Kabinet Vláčil
e-mail: jonas.vacek@creativehill.cz

Ateliér mediální tvorby
Ateliér filmové tvorby
Tělesná výchova

Mgr. Václav Talaš

e-mail: vaclav.talas@creativehill.cz

Tělesná výchova 

Mgr. Zuzana Teličková

Kabinet Orwell
e-mail: zuzana.telickova@creativehill.cz

Anglický jazyk 

Mgr. Milena Uhrovičová

Kabinet Čapek
e-mail: milena.uhrovicova@creativehill.cz, milena.uhrovicova@seznam.cz

Český jazyk 
Dějepis

Bc. Martin Davidov

Kabinet Tarkovskij
e-mail: martin.davidov@creativehill.cz

Ateliér fotografie 

Formulář

ERROR Povinné pole - je nutné vyplnit.


Škola
Tým
Studium
Přijímačky
Projekty