Facebook

Zaměření

Obor vzdělání: Multimediální tvorba 82-41-M/17
Skladba našich studijních zaměření vznikla na základě důkladné analýzy trhu se středoškolským a navazujícím vysokoškolským vzděláním. Právě nábídka zaměření naší školy je logickou reakcí na dynamicky se rozvíjející trh reklamy, audiovize a prostředků nových médií. Důležitým kritériem ve vývoji koncepce naší výuky je zvyšující se poptávka po kvalifikovaných pracovnících tzv. kreativního průmyslu.

„Naším cílem je vytvořit během výuky samostatné kreativní týmy, ve kterých bude spolupracovat vývojář s grafikem a mediálním expertem. Přesně jako v běžné pracovní praxi“

„Rozvoj různých odvětví Kreativního průmyslu je přirozenou nutností pro nezadržitelný technologický pokrok a konkurenceschopnost Evropy v budoucnu.“

Student je pro nás klient, kterému vždy věnujeme individuální přístup v jednání. Nabízíme povinnou výuku profesionálními pedagogy z regionu. A zejména netradiční skladbu praktické výuky formou specializovaných oborových ateliérových předmětů, které zaštiťují odborníci z českého mediálního a počítačového průmyslu. Samozřejmostí je náš neustálý technický a personální rozvoj, rychlá reakce na uplatnění nových trendů ve výuce, realizace atraktivních workshopů apod.
Koncepci školy a její předmětovou skladbu vyvíjíme s řadou osobností obchodního, kulturního a pedagogického života. Zároveň však klademe důraz na velké zastoupení mladé generace v pedagogickém sboru, což přináší našim studentům neotřelou invenci a interaktivitu do výuky.
Formulář

ERROR Povinné pole - je nutné vyplnit.


Škola
Tým
Studium
Přijímačky
Projekty