Facebook

Lokace

Inspirací pro naše logo CREATIVE HILL COLLEGE se stala první postavená budova Filmového areálu na Kudlově, kterou byl tzv. Velký ateliér. Budovu nechal postavit Jan Antonín Baťa podle architektonického návrhu dvorního architekta baťových závodů, pana Vladimíra Karfíka v roce 1936. Jednalo se původně o záměr vybudovat vlastní reklamní studio firmy Baťa, který se však stal základem filmové výroby ve Zlíně.

“Studenti tak studují a především pracují v unikátních prostorách filmového areálu s 75letou tradicí. Zde mohou čerpat své zkušenosti z unikátního propojení výuky s průmyslovou praxí.”


NAŠE BENEFITY
  • vlastní historický objekt spjatý s filmovou a mediální tradicí Zlínského kraje,
  • ideální umístění v prostorách Filmového areálu Zlín,
  • běžně dostupné možnosti areálového zázemí pro studenty školy,
  • 2 800 m2 unikátních výukových a ateliérových prostor pod jednou střechou,
  • profesionální technické vybavení s odborným personálem k dispozici studentům,
  • zajištění praxe pro studenty v příbuzných oborech podnikání přímo v areálu,
  • zapojení studentů do práce během studia – výroba AVD, Zlin Film Festival atd.,
  • bezproblémová dostupnost prostřednictvím MHD a velkokapacitního parkování.


Klíčovými pracovníky nového studia byli kameraman Alexander Hackenschmied, režisér Elmar Klos a později především Hermína Týrlová a legendární Karel Zeman. Právě tito dva velikáni filmového řemesla našli své pracovní působiště v tehdejší budově H, která dnes plně slouží pro potřeby naší CREATIVE HILL COLLEGE.

 
Formulář

ERROR Povinné pole - je nutné vyplnit.


Škola
Tým
Studium
Přijímačky
Projekty