Facebook

Jak vyplnit přihlášku

Pro přihlášení na naši školu je třeba vyplnit "modrou" přihlášku pro školy s talentovou zkouškou.
Přihlášku ke studiu posílá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce přímo na studijní oddělení školy prostřednictvím pošty, případně ji doručí osobně. Tiskopis přihlášky a zápisový lístek si žák vyžádá na své základní škole, případně si vytiskne přihlášku z přílohy na této stránce. Žáci z jiných škol nebo žáci s individuální výukou si vyžádají formulář přihlášky na škole, kterou navštěvovali, a zde si nechají potvrdit dosažené výsledky posledních dvou ročníků.
Adresa školy:
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
Filmová 174
760 01 Zlín

Obor vzdělání (kód a název):
82-41-M/17, Multimediální tvorba

Zaměření:
- Multimédia a design

IZO školy: 181044684
RED IZO školy: 691004960

Potvrzení lékaře není třeba.

Formulář

ERROR Povinné pole - je nutné vyplnit.


Škola
Tým
Studium
Přijímačky
Sponzoři