Facebook

Jak vyplnit přihlášku

Pro přihlášení na naši školu je třeba vyplnit "modrou" přihlášku pro školy s talentovou zkouškou.
Přihlášku ke studiu posílá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce přímo na studijní oddělení školy prostřednictvím pošty, případně ji doručí osobně nejpozději do 30. 11. 2018.
Tiskopis přihlášky si žák vyžádá ve své základní škole, případně si vytiskne přihlášku z přílohy na této stránce. Přihláška musí být potvrzená základní školou. Žáci z jiných škol nebo žáci s individuální výukou si vyžádají formulář přihlášky ve škole, kterou navštěvovali, a zde si nechají potvrdit dosažené výsledky posledních dvou ročníků.

Adresa školy:
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
Filmová 174
760 01 Zlín

Obor vzdělání (kód a název):
82-41-M/17, Multimediální tvorba

Součástí přihlášky musí být i vybrané zaměření (napište za kód a název oboru):
- Mediální tvorba
- Multimédia a design
- Vývoj počítačových her a multimediálních aplikací

IZO školy: 181044684
RED IZO školy: 691004960

Potvrzení lékaře není třeba.

Formulář

ERROR Povinné pole - je nutné vyplnit.


Škola
Tým
Studium
Přijímačky
Projekty