Facebook

Historie

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií vznikla na půdorysech Vyšší odborné školy filmové Zlín. Filmová škola Zlín byla úspěšnou vzdělávací institucí, která nabízela tři vyšší odborné obory a jeden bakalářský.

“ Za dvacet let působení v oblasti vzdělání vychovala přes 600 absolventů, z nichž vetšina našla uplatnění v oboru audiovize. Řada z nich dnes patří mezi významné tvůrce filmové a televizní tvorby.”


 
DŘÍVĚJŠÍ VOŠ FILMOVÁ:
  • 20 let působení v oblasti vzdělávání,
  • vlastní výroba dvou celovečerních filmů do distribuce (Brak, Proměny),
  • výroba téměř 300 absolventských filmů,
  • studenti z cizích zemí - Japonsko, Jižní Korea, USA, Slovinsko,
  • řada podpůrných projektů určených na praktickou výuku, např. Minisalon,
  • nejstarší mezinárodní studentský festival v ČR – Zlínský pes,
  • absolventský klub Filmové školy s řadou profesionálů využitelných na výuku.

Na základě vyhodnocení situace na trhu se vzděláním a především díky vzniku Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bylo učiněno rozhodnutí provoz této vyšší odborné školy ukončit.

Zcela noví vlastníci pak využili jejího zázemí k založení nové střední školy. Hlavním argumentem byl také posun v technologických dovednostech dnešní mladé generace. Na rozdíl od roku 1992, kdy vyšší odborná škola vznikala, mají dnes studenti srovnatelnou technickou a počítačovou gramotnost již ve věku patnácti let.  

 
Formulář

ERROR Povinné pole - je nutné vyplnit.


Škola
Tým
Studium
Přijímačky
Projekty